Aardwarmtesystemen

WAT IS AARDWARMTE?

Aardwarmte is energie die onttrokken kan worden uit de aardkorst, de hoeveelheid is enorm. De buitenste zes kilometer van de aardkorst bevat een hoeveelheid warmte die overeenkomt met 50,000 keer de energie van alle olie- en gasvoorraden in de wereld. Een ander woord voor aardwarmte is geothermische energie. Bekende voorbeelden van aardwarmtebronnen zijn geisers of warmwaterbronnen. Hier maakten de Romeinen in hun badhuizen al gebruik van.

Voordelen
Aardwarmte is net zoals zonne-energie een schone en duurzame energie. De voordelen voor het milieu spreken daarom voor zich. Maar wist u dat aardwarmte ook veel voordelen voor u als bewoner heeft?

Financiële voordelen
Bij aardwarmtewinning komt bijna geen CO2 vrij en het levert de gebruiker financiële voordelen op. Tegenover de aanvangsinvestering staan een relatief korte terugverdientijd en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Gebruikers voordelen Aardwarmte:

  • Is betrouwbaar: het is het hele jaar door, dag en nacht beschikbaar.
  • Is duurzaam: het is schone energie die nooit opraakt.
  • Spaart milieu en klimaat.
  • Is goed te combineren met andere energiebronnen.
  • Zorgt voor gelijkmatige verwarming door middel van vloerverwarming.
  • Zorgt voor minder stof in huis omdat er minder lucht beweegt.
  • Geeft de mogelijkheid uw huis efficiënter in te delen omdat er geen radiatoren zijn die ruimte innemen.

VERGELIJK MET CONVENTIONELE CV APPARATUUR

Aardwarmte komt uw huis binnen door middel van een warmtepomp. De warmtepomp biedt u een directe besparing op het energieverbruik. Het toestel vraagt aanzienlijk minder energie dan een gewone HR-ketel. Uw energiebesparing loopt al gauw op tot 45%. Hetzelfde geldt voor de vermindering in uitstoot van CO2. De energieprijzen zijn voortdurend in beweging. Met de warmtepomp rekent u daarmee af. U bent niet meer afhankelijk van gaslevering voor verwarming. U betaalt dus ook geen vastrechtkosten meer. Een besparing die kan oplopen tot honderden euro’s per jaar. De warmtepomp biedt u totaal comfort: verwarming, warm water én koeling. En omdat alle onderdelen in één compacte behuizing zitten, bespaart u aanzienlijk op ruimte. Ook dat is comfortabel.

Zowel te gebruiken voor verwarmen als koelen
De meeste warmtepomptoepassingen maken het mogelijk om de woning ook energiezuinig te koelen. Hierdoor wordt ‘s zomers het comfort van de bewoner fors verhoogd tegen minimale meerkosten. Daarnaast neemt  ook het “Coefficient Of Performance” (= rendement) toe. Doordat de temperatuurverschillen klein zijn en er geen geforceerde luchtbewegingen plaatsvinden, is er het gehele jaar door een bijzonder comfortabel binnenklimaat te realiseren.

Rendement
Een warmtepomp heeft wat andere eigenschappen dan een gebruikelijke CV-ketel. Daarom is een grondige voorbereiding essentieel. Ook is een goede afstemming van de afzonderlijke warmtesysteemcomponenten nodig om een goed werkend geheel met een hoog systeemrendement te verkrijgen. Wordt hieraan voldaan dan zorgen het hoge rendement en comfort er voor dat men,  na Scandinavië, Zwitserland en Duitsland, ook in Nederland kiest voor deze milieuvriendelijke systemen.

HET BOORPROCES

Hooftman Geo Boortechniek heeft een uitgebalanceerd machinepark waarmee elke klus geklaard kan worden.

Welke boordiepte ?
Voorafgaand aan de uitvoering wordt een bodemanalyse gemaakt. De samenstelling van de bodem is per locatie verschillend. Aan de hand van verstrekte gegevens van de TNO databank wordt er door het EED computerprogramma het bronvermogen bepaald. Hooftman Geo Boortechniek BV werkt volgens de ISSO 73-norm en het mechanisch boorprotocol van het SIKB – BRL 2100 en BRL 11000.

Voor de bodemanalyse gebruiken wij de TNO geologische databank als basis om de diepte van de bron te bepalen. Wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de bodemgesteldheid van de boorlocatie dan wordt er in overleg met de opdrachtgever een (proef)boring uitgevoerd.

Met welke techniek boren wij?
Een van de belangrijkste eisen voor de gesloten systemen is het goed afdichten van het boorgat en een maximale warmteoverdracht na plaatsing van de bodemwarmtewisselaars. Een boorgat dat niet goed is afgedicht vormt een groot milieurisico doordat grondwater kan insijpelen in ondergelegen bodemlagen. Hooftman Geo Boortechniek BV heeft daarom ook gekozen voor het dubbelverbuisd spoelboren, wat gebruik mogelijk maakt van de nieuwste afdichtmogelijkheden (grouten).

Het boorgat wordt gesteund door de roterende buitenboorbuis. Het werkwater wordt onder druk in de annulaire ruimte tussen de binnen- en buitenboorbuis naar boven gepompt, waardoor het los geboorde materiaal mee naar boven wordt getransporteerd. Los geboord materiaal bezinkt in bezinkbakken. Door de beperkte hoeveelheid werkwater, welke volledig wordt opgevangen en de grote vrije doorlaat is de monstername zeer volledig. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen nauwkeurig bepaald worden.

Geen gebruik van bodem vreemde stoffen 
Voor het plaatsen van bodemwarmtewisselaars wordt nog veel gebruik gemaakt van open spoelboortechnieken. Deze techniek vereist het gebruik van grote hoeveelheden (zuurstofrijk) werkwater met een toevoeging om het boorgat in stand te houden. Dit werkwater heeft een hele andere samenstelling dan het grondwater. Daardoor treedt er een sterke verstoring van het bodemmilieu op. Dat is schadelijk. Bij het door het door ons toegepaste systeem van een geslotenspoelboortechniek treden deze schadelijke effecten niet op.