Bluswaterboringen

In Nederland is de beschikbaarheid van bluswater erg belangrijk. De brandweer moet altijd over voldoende bluswater kunnen beschikken. Zowel binnen de bebouwde kom, op industrieterreinen of in buitengebieden zoals bijvoorbeeld bossen en heide. Echter, enerzijds neemt de bereikbaarheid van oppervlaktewater af en anderzijds ondervindt ook het onttrekken van bluswater uit het drinkwaternet steeds meer hindernissen. Een uitstekend alternatief is een geboorde brandput.

Voordelen
Het bijzondere voordeel van een geboorde brandput ligt in de onkwetsbaarheid van het systeem en de onafhankelijkheid. Naast het gebruik van blusvijvers en ander oppervlaktewater zijn er nog meer voordelen, zoals:

  • U heeft altijd voldoende bluswater
  • Zelfs bij strenge vorst blijft het bluswater beschikbaar; grondwater heeft zowel in de zomer als in de winter een constante temperatuur van ca. 12 °C
  • Een brandput neemt weinig ruimte in beslag.

Afwerking brandput
Een brandput kan zowel boven- als ondergronds afgewerkt worden:

  • bovengronds; eventueel met aanrijbeveiliging
  • ondergronds in bijvoorbeeld een betonput met zwaarverkeersdeksel
  • met een bronkop, inclusief storzkoppeling
  • met een onderwaterpomp, eventueel met elektrische schakelkast

Expertise
Een brandput moet een betrouwbaar blusmiddel zijn. Hooftman Geo Boortechniek heeft de expertise en kwaliteit in huis om te adviseren welke uitvoering het meest geschikt is voor uw situatie.