Thermal Response Test

Hooftman Geo Boortechniek beschikt over een mobiele TRT unit om bronopbrengsten te controleren. Deze unit is licht en compact, zodat we hiermee eenvoudig op elke locatie terecht kunnen om de benodigde metingen uit te voeren. Deze unit is door ons op afstand uitleesbaar zodat wij een goed beeld hebben en houden van de meet procedure.

Als een warmtepomp via een gesloten warmtewisselaar systeem aan de bodem is gekoppeld, kan bodem, normaal gesproken, niet de warmte even snel aan– of afvoeren die de warmtepomp bij een bedrijfscyclus aan de bodem onttrekt of injecteert. Het is daarom van belang om bij het ontwerp ervoor te zorgen dat deze temperaturen binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte blijven. De thermische bodemeigenschappen: warmtegeleiding, warmtecapaciteit en bodemtemperatuur zijn hierbij van groot belang.

Om bovenstaande waardes te meten wordt een Thermal Response Test uitgevoerd. De opdrachtgever wijst in het sondeveld een van de bodemwarmtewisselaars aan. In deze test wordt de warmtegeleidingscoefficient, warmtecapaciteit en de bodemtemperatuur vastgelegd en met het softwarepakket  verder verwerkt voor de Rb (boorgatweerstand) van het boorgat.

Het basisprincipe van deze test is het bepalen van de snelheid van opwarming. Daarbij wordt het aan de bodem toegevoerde vermogen constant gehouden. Dit wordt bereikt door de vloeistof welke door de warmtewisselaar stroomt gecontroleerd op te warmen, waarbij het temperatuurverschil tussen de aan- en afvoer gemeten wordt en opgeslagen zal worden met een tijdsinterval.

Door de gemeten snelheid van de temperatuurverandering van de vloeistofstroom, wordt vervolgens de warmtegeleiding en boorgatweerstand berekend met het bovengenoemde software pakket.

De uitwerking van de gegevens wordt met een software pakket gedaan. Dat geeft een duidelijke beeld van de kwaliteit van de boring voor de sonde. De gegevens worden duidelijk aangeleverd met een uitdraai van alle meetresultaten die in de 72 uur in de datalogger zijn opgeslagen. Wij kunnen onze unit op afstand uitlezen om het proces tijdens de 72 uur durende test te monitoren.